PARTY WITH

JBL

IN

VEGAS

16 - 22 ต.ค. 2561

ระยะเวลาโปรโมชั่น JBL FEST: 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 2561

มหาจักรจัดให้
พาบินไกล ไป JBL FEST
ที่ลาสเวกัส

7 วัน 4 คืน


เที่ยว กิน บินฟรี 10 ที่นั่ง

กับ JBL Brand Ambassadors นน เจมส์ ต้าเหนิง
พร้อมมันส์ไปกับคอนเสิร์ต Pitbull
และลุ้นรับของรางวัลอื่นๆ กว่า 50 รางวัล
มูลค่ารวม 4.5 ล้านบาท

มหาจักรจัดให้
พาบินไกล ไป JBL FEST
ที่ลาสเวกัส

7 วัน 4 คืน


เที่ยว กิน บินฟรี 10 ที่นั่ง

กับ JBL Brand Ambassadors
พร้อมมันส์ไปกับคอนเสิร์ต Pitbull
และลุ้นรับของรางวัลอื่นๆ กว่า 50 รางวัล
มูลค่ารวม 4.5 ล้านบาท

PARTY WITH

JBL

IN

VEGAS

16 - 22 ต.ค. 2561

ระยะเวลาโปรโมชั่น JBL FEST: 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 2561

2

ลงทะเบียน Warranty ลุ้นรับรางวัลพิเศษ ดังต่อไปนี้

รางวัลเข้าร่วมงาน JBL Fest 2018 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 350,000 บาท

ลำโพง JBL Xtreme จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 11,900 บาท

ลำโพง HK Onyx Studio 4 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 8,990 บาท

หูฟัง JBL T 110 BT จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1,990 บาท

หูฟัง JBL Focus 300 จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 1,990 บาท

รวมมูลค่ากว่า 4.5 ล้านบาท

3

ซื้อสินค้า JBL หรือ Harman Kardon มูลค่า 20,000 บาทขึ้นไป รับฟรี JBL Clip2 มูลค่า 2,490 บาท

4

ซื้อสินค้า JBL หรือ Harman Kardon มูลค่า 50,000 บาท ขึ้นไป รับฟรี JBL Charge 3
มูลค่า 6,590 บาท หรือ รับสิทธิ์แลกซื้อ JBL Xtreme ในราคา 50% ผ่านทาง www.mahajaklife.com เท่านั้น

เงื่อนไข 
•   ผู้มีสิทธิ์ ร่วมทริป JBL Fest 2018 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1 ที่นั่งมูลค่ารวม 350,000 บาท   •   จากการซื้อสินค้า Top 5 Spenders จำนวน 5 สิทธิ์   •   จากการลุ้นสิทธิ์ จับรางวัล จำนวน 5 สิทธิ์   •   นำใบเสร็จไปลงทะเบียนผ่านทาง www.JBLFEST-MAHAJAKLIFE.com เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นทริป Top 5 Spenders และรางวัลของแถม   •   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   •   ช่วงเวลาในการร่วมกิจกรรม 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 61  •   จับรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง Facebook mahajakife ใน วันที่ 5 ก.ย. 61 ณ ร้าน Sound City ศูนย์การค้า The Emquatier   •   สินค้าของรางวัลจะถูกจัดส่งภายใน 15 วันหลังจากประกาศผล   •   ตรวจสอบเงื่อนไข และ ดูรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ www.JBLFEST-MAHAJAKLIFE.com   •   ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 - 100,000.- ขึ้นไปต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล และผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 100,001.- ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล   •   ผู้ โชคดีมีสิทธิ์ ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว   •   หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยและ / หรือผู้โชคดีไม่สามารถผ่านด่านตรวจคน เข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาได้จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดการไปทริป JBL FEST 2018   •   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนสิทธิ์ ให้แก่บุคคลอื่นในทุกกรณี   •   สินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ สินค้าประเภท Consumer Product, Car Audio, และ Soundbar ภายใต้แบรด์ JBL และ Harman Kardon ที่ จัดจำหน่ายโดย บ.มหาจักรดีเวลปเมนท์ จำกัด เท่านั้น   •   บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ   •   ของรางวัลทุกอย่าง ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งตอบแทนอื่นทุกกรณี   •   สงวนสิทธิ์รับสิทธิ์โดยจะต้องเป็นสมาชิก Mahajakplus เท่านั้น   •   สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์   •   การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด   •   เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด   •   พนักงานของ บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมรายการ   •   สอบถามเพิ่มเติมที่ บริษัทฯ มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด โทร 02-2560020